Temettü Nedir? Nasıl Alınır, Nasıl Hesaplanır?

Temettü Nedir

Temettü nedir ve Temettü nasıl alınır sorularının cevaplarına makalemizden ulaşabilir, temettü dağıtımına dair bilgiler elde edebilirsiniz. Genellikle herhangi bir işletmeye ortak olan kişilerin karşılaştığı bu finansal terim, kazancın korunması ve savunulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Temettü Nedir?

Temettü nedir sorusuna genellikle “kâr payı” olarak cevap verilmektedir. Ancak pek çok kişi kâr payının ne olduğuna dair yeterli bilgiye sahip değildir. Bu terim, herhangi bir şirketin dönemsel olarak elde ettiği net kazancın ortaklara dağıtılmasını konu almaktadır. Şirketin tüm ortaklarının temettü (kâr payı) elde etme hakkı vardır. Temettü dağıtımı yapılırken şirket ortaklarının sahip olduğu hisse senedi miktarına bakılmaktadır. Yapılan hesaplamalar neticesinde her bir ortağa hak ettiği miktarda hisse senedi ya da nakit para verilmektedir.

Temettü kişilere gerek hisse senedi gerek nakit para olarak kazanç sağladığı için yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Şirketler yılsonu bilançolarını açıkladıktan sonra otomatik olarak ortakların kâr payları da ortaya çıkmaktadır. Eğer şirketin yönetim kurulu temettü dağıtımı kararı alırsa ve genel kurul bunu onaylarsa, vergiler ve diğer masraflar çıkartıldıktan sonra ortaya çıkan kârın en az %20’si ortaklara dağıtılır.

Temettü nasıl alınır

Temettü Nasıl Alınır?

Temettü nasıl alınır sorusu herhangi bir şirkete ortak olmak isteyen ve bunun üzerinden kazanç sağlamak isteyen kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Kişilerin temettü alabilmesi için ilk olarak herhangi bir şirkette hisse senede satın alması gerekmektedir. Hisse senedi sahibi olan kişiler, satın alma tarihine bakılmaksızın, yasal olarak temettü elde etme hakkında sahip olmaktadır. Genel kurul temettü dağıtımına karar verdikten ve tarihi belirledikten sonra hissedarların tek yapması gereken şey beklemektir. Temettü dağıtımı tarihi geldiğinde şirket ortaklarının hesaplarına hisse senedi ya da nakit para yatırılmaktadır.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Yatırım dünyasına yeni adım atmış kişiler tarafından sorulan bir diğer soru temettünün nasıl hesaplandığıyla ilgilidir. Genel kurul hisse başına dağıtılması gereken temettü miktarına karar verdikten sonra hesaplama başlamaktadır. İlk olarak brüt temettü hesaplanmaktadır. Hissedarın toplam sahip olduğu hisse miktarı ile dağıtılacak hisse çarpılmaktadır. Ortaya çıkan brüt temettü miktarından %15 stopaj vergisi kesilmektedir. Kesilen vergiler sonucunda her bir ortağın almaya hak kazandığı temettü miktarı ortaya çıkmaktadır.